Ladda hemma-stödet
är tillbaka

Nu finns det åter möjlighet att ansöka om bidrag för privatpersoner som installerat laddpunkt för elbil och/eller elhybrid. Ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Bidrag får endast ges till privatpersoner och om laddningspunkten
   1. installeras på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med nyttjanderätt,
   2. installeras efter den 1 januari 2018,
   3. installeras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), och
   4. är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.

Alla Wallbox laddare har inbyggd strömmätare och godkända för ladda hemma-stödet från Naturvårdsverket.

Mer information

Ladda-hemma-stödet till privatpersoner

Mer information finns även i förordningen som trädde i kraft 1 februari 2018.

Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Frågor och svar om ladda-hemma-stödet

Information från https://www.naturvardsverket.se

Vem kan söka bidraget?

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddstationen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

Om du representerar en bostadsrättsförening eller liknande, är det föreningen eller organisationen som ska göra ansökan. 

Laddstation organisationer

När kan jag ansöka?

Ansökan om bidrag ska göras efter att laddstationen har installerats. Ansökan måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ex. Om du fått laddstationen installerad 15 mars 2019 har du sex månader på dig att skicka in din ansökan, räknat från den 15 mars 2019. Senast 15 september 2019 måste alltså ansökan ha inkommit till Naturvårdsverket för att du ska kunna få bidrag.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Naturvårdsverket har en e-tjänst för att söka ladda-hemma-bidrag för privatpersoner. Vi föreslår att du använder den, eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att få ditt bidrag på.

Om du har en digital brevlåda för myndighetspost, t.ex. Kivra eller Min myndighetspost, så betalas ersättningen vanligtvis ut 14 dagar efter att beslut har fattats.

Ansökningsformulär för ladda-hemma stödet

Det är möjligt att söka bidraget genom att skicka ansökan via e-post eller vanlig post, men då tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen. 

 Dessa uppgifter behövs i din ansökan:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter (telefon, e-post)
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen gjorts
  • Datum för installationen

Ansökan skickas till:
registrator@naturvardsverket.se eller till:  Registrator, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

Hur mycket kan jag få i bidrag?

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Man kan som mest få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Måste jag själv ha ett elfordon för att få söka bidrag?

Nej, det är laddstationen du får bidrag för, inte fordonet. Så länge laddstationen installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjandrätt till, spelar det ingen roll vilket fordon som laddas där.

När kommer pengarna?

Vid digital ansökan i vår e-tjänst, kan du, förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara bidragsberättigad, räkna med att ha pengarna cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.

Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de skickats in.

Ansöker du via epost eller vanlig post tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen.

Behöver du råd om den optimala laddlösningen?

Vår säljavdelning står redo att ge dig råd och hjälpa dig välja den bästa lösningen för din bostad eller sommarstuga.

Upptäck Wallbox laddsystem

Wallbox + myWallbox

Välj den laddningslösning som passar dina behov bäst, och kontrollera den från gratisappen eller myWallbox nätportal. Vi tar hand om resten.

 

Wallbox Pulsar

Troligen världens minsta elbilsladdare med intelligenta laddfunktioner.

 

 

Wallbox Pulsar Plus

Vidareutvecklingen av Pulsar – med alla tidigare Pulsar-funktioner men nu även med Wi-Fi-anslutning, Powerboost och DC-skydd.

 

Wallbox Copper SB

Den här laddaren med kontakt kan ladda både typ 1 och typ 2, oavsett vilken kabel som används.

 

Power Sharing – Intelligent belastningsutjämning

Power sharing är en lösning för energihantering när man behöver minimera infrastrukturkostnaderna och maximera antal laddningspunkter.

 

Kontrollera laddningen med myWallbox eller Wallbox App

Automatiska programvaruuppdateringar och personlig MyWallbox-avdelning. Wallboxen kommer alltid vara uppdaterad.